cze cze | eng eng | fra fra
Tuesday 7 February 2023
Marie Lhotová
about me

gallery

aquarelles oil paintings combinate technique expositions

the rest

special text book of visitors links contact

web

Coloured style of page:
- - - - -

:

Ordinace - obecné informace

Do ordinace klinické psychologie se lze objednat na základě klinické indikace, na doporučení lékaře, v nejrůznějších tísnivých životních situacích, krizích různého druhu nebo při objevení se psychopatologických nebo psychosomatických symptomů. Smlouvy se zdravotními pojišťovnami: OZP, ZP MV ČR, ČNP, VOZP, ZP Škoda, Hutnická ZP

Psychodiagnostika

komplexní či speciální vyšetření, osobnostní a klinické testy, vyšetření inteligence, specificky zaměřená diagnostika (např. paměť, pozornost, emotivita, zájmy)

Psychoterapie

Jednou ze základních metod práce v psychoterapii je: - arteterapie (dynamický, hlubinný směr s využitím výtvarné tvorby jako diagnostického i léčebného prostředku) - práce se sny - práce s imaginacemi - existenciálně analytická psychoterapie zaměřující se na práci s hodnotami, se základními motivy, se smyslem života